Proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts per al foment de les actuacions de les Agrupacions de Defensa Forestal / ADF

Identificació de l’expedient Proposta de resolució provisionals dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal, a l’empara de l’Ordre ARP/96/2017, de 24 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen…